مهران محمدی امین

1401\12\09 20:04:05


«ابراز ندامت» شرط بخشش تمامی دانشجویان درگیر در حوادث اخیر است

رئیس دانشگاه تهران، ابراز ندامت را شرط بخشش تمامی دانشجویان این دانشگاه که در حوادث اخیر درگیر بودند دانست و گفت: هر دانشجویی که ابراز ندامت کند مشمول عفو و بخشش قرار می گیرد.

سید محمد مقیمی به اقدام دانشگاه تهران در راستای فرمان عفو رهبری و دستور رییس جمهور برای عفو دانشجویان درگیر در حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: ما در دانشگاه تهران در این زمینه نامه‌ای به معاونت دانشجویی ارسال کردیم تا پرونده‌های این دانشجویان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: همچنین جلسه‌ای در راستای عفو دانشجویان درگیر حوادث اخیر در دانشگاه تهران تشکیل دادیم و تعدادی از دانشجویان نیز در این جلسه حضور داشتند.

البته کمیته ویژه ای در این زمینه تشکیل ندادیم همان شورای انضباطی با یک رویکرد جدید در معاونت دانشجویی مسئول پیگیری وضعیت پرونده این دانشجویان شد.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: پرونده تمامی دانشجویان که در حوادث اخیر درگیر بودند در کمیته فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و کسانی که شرایط را داشته باشند مشمول عفو و تخفیف می‌شوند.

مقیمی در پاسخ به مصاحبه اخیر رئیس سازمان امور دانشجویان مبنی بر عدم عفو بخش کوچکی از دانشجویان فوق گفت: عفو یا تخفیف می‌تواند شامل حال تمامی دانشجویان حوادث اخیر باشد مشروط بر اینکه این دانشجویان ابراز ندامت کنند.

وی یاد آور شد: آمار دقیقی از تعداد دانشجویان دانشگاه تهران که پرونده انضباطی در حوادث اخیر داشتند را نداریم چرا که اوایل کار، تعدادی از این دانشجویانی که تعهد دادند را بخشیدیم.

روز گذشته معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم از برنامه این سازمان برای تدوین دستورالعمل برای بخشودگی دانشجویان درگیر در حوادث اخیر در راستای عفو رهبری خبر داد و گفت: ما در این رابطه یک جمع بندی را داشتیم و در راستای این جمع بندی سعی خواهیم کرد که حداکثر در این هفته به تصمیمی برسیم و نتیجه را به مقامات تصمیم گیرنده اعلام کنیم. به نظر می‌رسد بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که دانشجویان از همان منظومه فکری رهبری در بحث عفو برخوردار شوند.

رئیس سازمان امور دانشجویان تاکید کرد: تمامی تلاش ما این است که شرایط بخشودگی، تعلیق و تخفیف را برای همه دانشجویان درگیر در حوادث اخیر فراهم کنیم.

معاون وزیر علوم خاطر نشان کرد: ممکن است درصدی از دانشجویان باشند که آن تنبیهاتی که در حوزه انضباطی برایشان در نظر گرفته شده است باقی بماند، ولی هنوز آمار این دانشجویان مشخص نیست و سعی کردیم دسته بندی کنیم و متناسب با وضعیت، تصمیماتی بگیریم.

. .


بازنشر از : منبع: ايسنا