آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود دندانپزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی دانشگاه های علوم

1402\02\31 15:40:04


آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و داوطلبان در خردادماه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ در روز پنجشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

منابع آزمون، همان منابع آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۲ است.

محل برگزاری آزمون دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل دستیاران دندانپزشکی خواهد بود.

دستیاران سال های اول تا چهارم رشته جراحی دهان و فک و صورت و دستیاران سال های اول و دوم سایر رشته ها موظف به شرکت در این آزمون هستند.

ثبت نام آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۸ خرداد تا ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می شود.


بازنشر از : مهر

دندانپزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی

آزم

آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می شود و داوطلبان در خردادماه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند.


نمایندگی بوتان تهران