آغاز ثبت نام داوطلبان شورای صنفی دانشجویی علوم پزشکی تهران شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجویان

1401\11\09 13:43:49


آغاز ثبت نام داوطلبان شورای صنفی دانشجویی علوم پزشکی تهران

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با ارسال پیامی، از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در شورای صنفی دعوت به عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرشاد میرزایی مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دانشجویان دعوت کرد در انتخابات شورای صنفی شرکت کنند.

در این پیام آمده است: «شورای صنفی نماد مشارکت دانشجویان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های مدیران دانشگاه در جهت ارتقا کمی و کیفی خدمات به دانشجویان است.

این شورا در راستای رفع چالش های دانشجویان گام بر می دارد و در یک مسئولیت مهم، وظیفه پیگیری مطالبات به حق دانشجویان و همچنین انتقال انتظارات مسئولین از دانشجویان را بر عهده دارد و به عنوان بازوی کارآمد معاونت فرهنگی و دانشجویی و یار و همراه دانشجو، پیگیر رفع حداکثری چالش های دانشجویان است.

مهمترین تفاوت این انتخابات با انتخابات سال های قبل شورای صنفی، فراهم شدن امکان تشکیل شورای صنفی بیمارستان های آموزشی، علاوه بر شورای صنفی خوابگاه ها و دانشکده ها است و امیدوارم در شورای جدید بتوانیم با تعامل بیش از پیش، فضایی مطلوب تر در دانشگاه برای دانشجویان فراهم کنیم.» ثبت نام داوطلبان شورای صنفی دانشجویی علوم پزشکی تهران آغاز شده است.


بازنشر از : مهر

شورای صنفی دانشجویی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشجویان

مدیر امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با ارسال پیامی، از دانشجویان علاقه مند به فعالیت در شورای صنفی دعوت به عمل آورد.


تعمیر پکیج دیواری