1401\06\23 14:58:46


آغاز مدیریت سبز در ساختمان‌های شهرداری تهران

سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با اشاره به مصوبه "توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران" از آغاز مدیریت سبز در ساختمان های شهرداری تهران خبر داد.

حامد سلیمی از تهیه دستورالعمل مدل رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز، مبتنی بر مطالعات مرکز تحقیقات راه و مسکن خبر داد و گفت: فناوری ساختمان سبز، فرآیندی برای احداث ساختمان‌های سازگار با محیط زیست و حفظ انرژی است که یکی از عوامل تحقق توسعه پایدار نیز محسوب می‌شود. سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با بیان اینکه ساختمان سازی با استفاده از فناوری ساختمان سبز، کمترین آلودگی و مداخله را در محیط زیست دارد و مهمترین مسئله در آن، حفاظت از محیط زیست و سلامت انسان‌ها است، گفت: شورای شهر تهران، سال گذشته مصوبه توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران را با هدف ترویج و توسعه ساختمان سبز در شهر تهران با رعایت معیارهای محیط زیستی به تصویب رساند که این معیارها شامل معماری پایدار، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت آب، حفظ و توسعه فضای سبز و نگهداری از درختان، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، کاهش تولید و تفکیک پسماند، استفاده از مصالح پایدار و ایجاد بستر مناسب برای ترغیب سازندگان و مالکان ساختمان‌ها به رعایت ملاحظات محیط زیستی، افزایش آگاهی عمومی و مشارکت شهروندان در توسعه ساختمان سبز می‌شوند. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با همکاری معاونت خدمات شهری متولی اجرای این مصوبه شده است که در همین راستا، اداره کل معماری و ساختمان به منظور پیگیری و اجرای مصوبه، نسبت به هماهنگی و برگزاری جلسات کمیته راهبری در سال جاری اقدام کرده است. همچنین مطابق متن مصوبه، احکام اعضای کمیته راهبری شامل معاون شهرسازی و معماری به عنوان رئیس کمیته، معاون خدمات شهری و محیط زیست، معاون مالی و اقتصاد شهری، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شورا به عنوان اعضای کمیته و نماینده تام الاختیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، نماینده تام الاختیار سازمان نظام مهندسی استان تهران، نماینده تام الاختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و نماینده شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر، صادر و ابلاغ شده است. سلیمی خاطرنشان کرد: بر اساس یکی از بندهای مصوبه، شهرداری تهران موظف به مدیریت سبز ساختمان‌های تحت پوشش خود و رده بندی انرژی آن‌ها است. ما نیز به عنوان اولین گام در راستای اجرای مصوبه "توسعه ساختمان سبز و معماری پایدار در شهر تهران"، تهیه دستورالعمل مدل رتبه‌بندی ساختمان‌های سبز مبتنی بر مطالعات مرکز تحقیقات راه و مسکن را در دستور کار قرار دادیم که پس از نهایی شدن، به صورت پایلوت در شهر تهران عملیاتی خواهد شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     شهرداری تهران     توسعه پایدار     راه و شهرسازی