شورای شهر تهران حبیب کاشانی شهرداری تهران خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این که تخلف انجام شود و در ازای آن پول د

1401\12\23 13:30:42


اجازه تخلف و دریافت جریمه برای تحقق بودجه / درآمد شهرداری فقط از طریق تخفیف‌ها بوده است

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این که تخلف انجام شود و در ازای آن پول داده شود اصلاً صحیح نیست و درآمدهای حاصل نشان می‌دهد که مبالغ اخذ شده برای این جرایم بسیار بالا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با اشاره به گزارش عملکرد دی و بهمن ماه شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه خود را در سال جاری به تصویب رساند که ۸۳ درصد از درآمدها محقق شده است.

وی ادامه داد: در یازده ماهه منتهی به من ماه مجموعه منابع نقدی و غیرنقدی حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است که ۹۲ درصد از کل بودجه محقق شده است.

کاشانی گفت: در بحث وصولی قطعی در فصل درآمدها باید ۳۸ میلیارد تومان وصول می‌شد که ۴۲ میلیارد تومان محقق شده است که تخفیف‌های ۴۰ درصدی شهرسازی علت آن است.

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: برخی از عوارض هنوز دریافت نشده است و با وجود اینکه در پایان سال قرار داریم برخی از ردیف‌های درآمدی که می‌توانستیم روی آنها حساب کنیم صفر مانده است و نباید روی درآمد از تخفیف‌ها تنها حساب کنیم.

کاشانی با بیان اینکه برای حذف پارکینگ و قطع اشجار پول داده می‌شود گفت: اینکه تخلف انجام شود و در ازای آن پول داده شود اصلاً صحیح نیست و درآمدهای حاصل نشان می‌دهد که مبالغ اخذ شده برای این جرایم بسیار بالا بوده است.

وی گفت: بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان تومان بوده است و ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر ابلاغ شده است و به شهرداری تهران اجاره داده شده می‌تواند تا ۱۰ همت نیز بیشتر تحقق بودجه داشته باشد اما اگر برنامه‌های شهرداری تهران به شورا داده نشود نهادهای نظارتی نسبت به آن شکایت می‌کنند.

خزانه دار شورای شهر تهران اظهار کرد: درآمدهای شهرداری ناشی از شهرسازی است و درصد درآمد ناپایدار بالاتر رفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۴۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان وصول شده است گفت: این حاکی از این است که شهرداری ۴۷۸ میلیارد تومان بیشتر بودجه وصول کرده است و یعنی در ۱۱ ماهه سال ۹۹ درصد از بودجه شهرداری تهران محقق شده است.

دولت تاکنون به هیچکدام از تعهدات خود نسبت به شهرداری عمل نکرده است در ادامه ناصر امانی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیشتر درآمدهای شهرداری تهران درآمد ناپایدار بوده است گفت: ۷۱ درصد ناپایدار و ۲۹ درصد پایدار بوده است.

وی ادامه داد: منابع درآمدی شهرداری تهران را شورای شهر تعیین می‌کند و نباید از امروز به بعد زیر بار تخفیف‌ها برویم شهرداری تهران درآمد خود را از طریق تخفیف‌ها بالا برده است.

تا به امروز دولت به هیچکدام از تعهدات خود عمل نکرده است گفت: نه در عوارض نوسازی بافت فرسوده، نه در جرایم راهنمایی و رانندگی تا این لحظه دولت هیچ کمکی به شهرداری تهران نکرده است.


بازنشر از : مهر

شورای شهر تهران

حبیب کاشانی

شهرداری تهران

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: این که تخلف انجام شود و در ازای آن پول داده شود اصلاً صحیح نیست و درآمدهای حاصل نشان می‌دهد که مبالغ اخذ شده برای این جرایم بسیار بالا بوده است.

نمایندگی زومر

زومر ایران ارائه دهنده خدمات مشاوره، طراحی، تامین و اجرای اتوماسیون خانگی است.
021-22887709 - 09126434312

نمایندگی زومر - پارکینگ - ریموت - مغازه

پرده زبرا - پوستر دیواری