1401\06\30 20:31:40


اختلال هویت جنسی در کودکان؛ علائم ترنس در کودکان چیست؟

آمارها می‌گویند از هر هفتاد هزار تولد پسر یک نفر تمایل به دختر بودن و از هر صد هزار تولد دختر یک نفر تمایل به پسر بودن دارد.

 متخصصین معتقد هستند این اختلال از سن سه تا چهار سالگی خودش را نشان می‌دهد و والدین از علایق فرزندانشان می‌توانند آن را متوجه شوند.

 تماشای این گزارش به والدین توصیه می‌شود.

 


بازنشر از : منبع: خبر فوری