مهران محمدی امین

مارگزیدگی شهرداری اصفهان اصفهان اصفهان- مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: برغم افزایش رویت مار

1401\07\07 10:57:41


افزایش رویت مار در اصفهان. مارگزیدگی گزارش نشد

اصفهان- مدیرعامل آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: برغم افزایش رویت مارها در شهر اصفهان اما طی سال‌های اخیر و تا این لحظه هیچ گونه مارگزیدگی گزارش نشده است.

آتشپاد دوم ابراهیم مُطَلبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آمار رؤیت مار در شهر اصفهان در یک سال اخیر هشت درصد افزایش داشته، اظهار داشت: در ماه‌های اردیبهشت تا مرداد ماه بیشترین آمار رؤیت مار را داریم، به این دلیل که مارها در این زمان از محل زندگی خود خارج می‌شوند و خود را نشان می‌دهند اما تا زمانی که آسیبی به آن‌ها نرسانیم، مشکلی ایجاد نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه مار همیشه از مردم فراری است و فقط نباید این حیوان را اذیت کرد، افزود: شایعه حمله مارها به اصفهان صحت ندارد و هیچ گونه مار گزیدگی در اصفهان طی سال‌های اخیر و تا این لحظه گزارش نشده است. مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: همیشه شکایت رؤیت مار را داریم نه نیش مار و این حیوان به ویژه با گرم شدن هوا در منازل همجوار با مادی‌ها، زمین‌های کشاورزی و کوهستانی رؤیت می‌شود. مطلبی با بیان اینکه محیط زندگی مار جنگل و بیشه است و مردم عادی نباید این حیوان را صید کنند، ابراز داشت: نیروهای ما با روش خاص خود آن‌ها را زنده‌گیری یا صید می‌کنند و به این شکل مشکلی برای افراد به وجود نمی‌آید..

.


بازنشر از : مهر

مارگزیدگی

شهرداری اصفهان

اصفهان