1401\05\29 13:48:13


افزایش ۲۰ درصدی پذیرش پزشکی در کنکور ۱۴۰۱. راهکار تکمیل ظرفیت خالی مانده دستیاری

وزیر بهداشت گفت: امسال در کنکور ۱۴۰۱ ظرفیت پذیرش پزشکی ۲۰ درصد افزایش یافت. این ظرفیت به مناطق محروم اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام عین اللهی در آئین تجلیل از خبرنگاران، با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله وزارت بهداشت، گفت: افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی به مناطق محروم و به صورت بومی گزینی اختصاص یافته است. وی افزود: این افزایش ظرفیت در دندانپزشکی هم در کنکور ۱۴۰۱ رخ داده است. وزیر بهداشت با اشاره به ظرفیت‌های دستیاری پزشکی گفت: سال گذشته یک هزار نفر ظرفیت دستیاری پزشکی خالی ماند. با وجود همه تکمیل ظرفیت‌ها ۲۵۰ نفر به مقطع دستیاری پزشکی راه یافتند و بازهم ۷۵۰ نفر از ظرفیت این خالی ماند. وی یادآور شد: امسال برای رفع این معضل و پر کردن ظرفیت دستیاری، زیرگروه‌های تخصصی حذف شد و انتخاب رشته از ۵ کدرشته به ۱۰۰ کدرشته افزایش یافت. عین اللهی افزود: همچنین ۵۰۰ نفر ظرفیت مازاد به صورت بومی به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای پذیرش دستیار اختصاص یافت. وی افزود: امسال حقوق دستیاران پزشکی به دو برابر افزایش یافت که توانست تا حدی حقوق آنها را ترمیم کند. وزیر بهداشت درباره خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: در این زمینه با کمبود خوابگاه مواجه ایم و باید اقداماتی در زمینه ترمیم خوابگاه‌ها و ساخت خوابگاه متاهلی انجام شود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     افزایش ظرفیت     آموزش پزشکی     وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی