شهرداری تهران شهرداری منطقه 21 ساخت و ساز معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ از افزایش ۵۰ درصدی صدور پروانه ساخت مسک

1401\12\27 13:54:44


افزایش ۵۰ درصدی صدور پروانه در منطقه ۲۱ تهران

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ از افزایش ۵۰ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در محدوده غربی تهران در سه ماه آخر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

رسول براتی، معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ از افزایش ۵۰ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در محدوده غربی تهران در سه ماه آخر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده در سه ماهه پایانی سال گذشته تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه معادل ۳۸ پروانه صادر شده؛ در حالی که در سه ماه آخر سال ۱۴۰۱ تا ۲۴ اسفند معادل ۵۴ پروانه صادر شده است.

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ افزود: این افزایش صدور پروانه تأثیر زیادی در رونق ساخت و ساز و جلوگیری از حاشیه نشینی خواهد داشت؛ در این خصوص نیز حمایت‌های مناسبی از سوی مدیریت شهری تهران برای رونق ساخت مسکن صورت گرفته است.

وی در پایان عنوان کرد: در سال آینده ساخت و ساز در بافت فرسوده منطقه ۲۱ با رونق بیشتری آغاز خواهد شد.


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 21

ساخت و ساز

معاون شهرسازی و معماری منطقه ۲۱ از افزایش ۵۰ درصدی صدور پروانه ساخت مسکن در محدوده غربی تهران در سه ماه آخر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.


نمایندگی بوتان تهران