مهران محمدی امین

شهرداری تهران منطقه ۲۲ شهرداری تهران اتوبان آزادگان شهردار منطقه ۲۲ از اجرای طرح راه خدمت در بزرگراه آزادگان با ه

1401\08\16 18:22:52


ایمن سازی بزرگراه آزادگان با اجرای طرح راه خدمت

شهردار منطقه ۲۲ از اجرای طرح راه خدمت در بزرگراه آزادگان با هدف ایمن‌سازی تردد خودروها خبر داد.

حمیدرضا حاجوی گفت: طرح راه خدمت به مدت یک هفته در منطقه ۲۲ از سوی سه معاونت خدمات شهری و محیط زیست، فنی و عمرانی و حمل و نقل و ترافیک از شنبه هفته جاری به اجرا در آمده است.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۰ تیم عملیاتی در قالب سه تیم برای ایمن سازی گاردریل (محافظ حاشیه معابر) پنچ تیم نوسازی تابلوهای معابر و دو تیم در حوزه حمل و نقل عمومی مختص ساماندهی و رسیدگی به ایستگاه‌های اتوبوس و پایانه‌های حمل و نقل مشغول به فعالیت هستند. حاجوی اظهار کرد: معابر گوناگون در حوزه ایمن سازی تردد در طرح راه خدمت بر اساس اولویت‌ها در دستور کار قرار دارد، در بزرگراه آزادگان به دلیل حجم بالای تردد و اتصال به چند بزرگراه و آزاد راه باید ایمن سازی با هدف تردد آسوده و ایمن خودروها صورت گیرد.. .


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

منطقه ۲۲ شهرداری تهران

اتوبان آزادگان