مهران محمدی امین

کیفیت هوای تهران هوای پاک وزش باد هم اکنون باد با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت در تهران در جریان است و این عامل سبب به

1401\10\17 16:14:43


باد به داد هوای تهران رسید/ هوای پایتخت پس از ۷ روز سالم شد

هم اکنون باد با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت در تهران در جریان است و این عامل سبب بهبود کیفیت هوا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: بالاخره هوای تهران سالم شد هم اکنون باد با سرعت ۳۲ کیلومتر بر ساعت در تهران در جریان است و این عامل سبب بهبود کیفیت هوا شده است به طوری که بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص هم اکنون کیفیت هوای شهر تهران به ۸۲ واحد یعنی قابل قبول برای تمام گروه‌های سنی رسید.

حداقل حدود هفت روز متوالی کیفیت هوای تهران ناسالم بود و شاخص کیفیت هوا عمدتاً بالای ۱۶۰ واحد قرار داشت.. .


بازنشر از : مهر

کیفیت هوای تهران

هوای پاک

وزش باد