مهران محمدی امین

شرایط بخشیدن مهریه، عقل، بلوغ، رشد، قصد، رضایت و اختیار زن، هنگام بذل مهریه خویش است.

1401\07\07 00:29:08


بخشیدن مهریه بدون اجازه خانواده امکان دارد؟

شرایط بخشیدن مهریه، عقل، بلوغ، رشد، قصد، رضایت و اختیار زن، هنگام بذل مهریه خویش است.

از آنجا که بر اساس قانون، زن، مالک مهر خود بوده و هرگونه دخل و تصرف یا بذلی که بخواهد، می تواند نسبت به آن انجام دهد، بخشیدن مهریه بدون اذن پدر، مشکل و مساله قانونی نخواهد داشت و کاملا صحیح می باشد.

IMG_20220919_231930_178

IMG_20220919_231935_117

IMG_20220919_231937_107

IMG_20220919_231939_002

IMG_20220919_231942_282

 

.

.


بازنشر از : منبع: خبر فوری


تصویر تعمیر پکیج دیواری