مهران محمدی امین

1401\10\12 17:12:04


برای حفاظت و احیای بازارهای تاریخی به سندهای راهبردی نیاز داریم

پژوهش «شناخت بازار تاریخی کرمان به منظور تدوین راهبردهای حفاظت کالبدی آن» در پژوهشکده ابنیه و بافت‌های فرهنگی-تاریخی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، سوسن نزهت‌زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه و مجری طرح گفت: شناخت و بررسی بازارهای تاریخی ایران از چند دهه پیش آغاز شده و تعداد زیادی از این آثار مستندنگاری و مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

او افزود: تنوع زیاد بازارها و اهمیت آنها در سطح شهر و منطقه باعث شده تا مطالعات زیادی در خصوص این آثار انجام بگیرد ولی با این حال همچنان دخل و تصرف‌های در محدوده بازارهای تاریخی رخ می‌دهد. به گفته نزهت‌زاده، رشد و توسعه شهرها، احداث خیابان‌ها و تعریض گذرها برای سهولت دسترسی و کم کردن حجم ترافیک در محدوده بازار موجب شده که آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی جبران ناپذیری به بازار وارد شود. عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری تصریح‌کرد: برای حفاظت و احیا بازارهای تاریخی نیاز به سندهای راهبردی داریم که بتوان علاوه بر کالبد فیزیکی بازار، بافت اجتماعی و اقتصادی بازار و محدوده آن را حفظ کند که این موضوع مستلزم شناخت همه جانبه از بازار دارد.

مجری طرح شناخت بازار تاریخی کرمان به منظور تدوین راهبردهای حفاظت کالبدی آن در پایان اظهارکرد: این پژوهش با روش‌های تحلیلی و میدانی بازار کرمان را مورد بررسی قرار داده است تا در فاز دوم طرح با تحلیل داده‌ها و آسیب شناسی میدانی انجام شده سند راهبردی برای مدیریت انجام کارهای اجرایی و حفاظتی تهیه شود.. .


بازنشر از : مهر

بازار کرمان

پژوهشگاه میراث فرهنگی

میراث فرهنگی