بررسی پروژه‌های اولویت دار چگونگی اجرای طرح تحول نگهداشت شهر خدمات شهری معاونت خدمات شهری شهرداری تهران شهرداری ته

1402\02\31 15:48:07


بررسی پروژه‌های اولویت دار چگونگی اجرای طرح تحول نگهداشت شهر

با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران پروژه‌های اولویت دار در سال ۱۴۰۲ و چگونگی اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر بررسی شد.

نشست بررسی پروژه‌های اولویت دار حوزه خدمات شهری در سال ۱۴۰۲ و چگونگی اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر با حضور حسین نظری معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، جعفری مدیرکل امور خدمات شهری، مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، رنجبریان مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان، قربانی مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه شهری امور خدمات شهری، بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی، فصاحت مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار، شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند، مشاوران و مدیران ارشد این معاونت عصر دیروز ۳۰ اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست حسین نظری پس از ارائه گزارشی مبسوط از پروژه‌های اولویت دار حوزه خدمات شهری در سال ۱۴۰۲ و چگونگی اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر، گفت: با توجه به گستره وسیع و مختلف خدمات معاونت خدمات شهری به شهر و شهروندان و ارتباط مستمر و مستقیم با آنان، از این رو این حوزه باید در سال جدید تحولات خوبی را در سطح شهر تهران رقم بزند.

وی در ادامه افزود: در اجرای طرح تحول در سطح شهر تهران باید با برنامه‌ریزی جامع و کارشناسی از ایده‌های نوینی که قابلیت اجرا داشته باشند، بهره گرفت.

نظری اضافه کرد: این تحولات باید منجر به کسب رضایتمندی حداکثری شهروندان گردد و به شکل ملموسی در سطح مناطق ۲۲ گانه دیده شود.

وی در ادامه افزود: با برنامه‌ریزی های لازم و در برش اولیه و در شش ماهه ابتدایی سال برخی از پروژه‌های اولویت دار و نیز اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر باید در موعد مقرر و تعیین شده به اتمام و اجرایی گردد.

در این جلسه مدیران عامل حوزه خدمات شهری به تشریح برنامه‌ها و پروژه‌های اولویت دار خود پرداختند و در خصوص چگونگی اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر بحث و بررسی شد.


بازنشر از : مهر

خدمات شهری

معاونت خدمات شهری شهرداری تهران

شهرداری تهران

با حضور معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران پروژه‌های اولویت دار در سال ۱۴۰۲ و چگونگی اجرای طرح تحول در حوزه نگهداشت شهر بررسی شد.