1401\05\30 18:24:16


برگزاری کارگاه مشترک صلیب سرخ و هلال احمر برای خبرنگاران ایرانی

این کارگاه با عنوان «نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و ارتباطات بشردوستانه» امروز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ در تهران برگزار شد.

کارگاه مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران برای خبرنگاران ایرانی در تهران برگزار شد. این کارگاه با عنوان «نهضت بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و ارتباطات بشردوستانه» امروز یکشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد. در این کارگاه مباحثی از قبیل معرفی نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، حقوق بین المللی بشر دوستانه، فعالیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران، حمایت‌های روانشناختی در عملیات میدانی و غیره مطرح خواهد شد. همچنین عدنان هزام، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در سوریه مهمان این کارگاه بود و توضیحاتی از اوضاع بشردوستانه در سوریه و پاسخ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ارائه داد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     صلیب سرخ     هلال احمر جمهوری اسلامی ایران     کمیته بین المللی صلیب سرخ