مهران محمدی امین

1401\10\14 13:25:08


برگزاری ۲ آزمون گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد در ۱۱ اسفندماه

آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی و آزمون بورد تخصصی گروه دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در صبح پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی روز پنج شنبه ۱۱ اسفند در شهرهای تبریز، ارومیه، سنندج، کرج، شهرکرد، کازرون، بابل، گرمسار، شبستر، شوشتر، بافت جمعاً ۱۱ شهرستان و واحد علوم و تحقیقات در تهران برگزار می شود.

همچنین آزمون بورد تخصصی دامپزشکی به صورت متمرکز در شهر تهران (واحد علوم و تحقیقات در بلوک ۲ آموزشی) برگزار خواهد شد. ساعت شروع آزمون ۹صبح پنج شنبه ۱۱ اسفند ماه است و داوطلبان حداقل یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی حاضر شوند.. .


بازنشر از : مهر

دامپزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد