مهران محمدی امین

شهرداری تهران شهرداری منطقه 15 تهران بزرگراه معاون فنی و عمران منطقه ۱۵ تهران از اتصال تقاطع بزرگراه های امام علی

1401\09\08 14:14:11


بزرگراه‌های امام علی(ع) و شهید نجفی رستگار به هم متصل شدند

معاون فنی و عمران منطقه ۱۵ تهران از اتصال تقاطع بزرگراه های امام علی(ع) و شهید نجفی رستگار با احداث رمپ و لوپ در این شریان های ارتباطی خبر داد.

علی روحانی از اتصال تقاطع بزرگراه‌های امام علی (ع) و شهید نجفی رستگار با احداث رمپ و لوپ در این شریان‌های ارتباطی خبر داد و گفت: مسیر دسترسی بزرگراه‌های امام علی و شهید نجفی پس از گذشت سه سال از بهره برداری بزرگراه شهید نجفی رستگار با هدف تکمیل نواقص کندرو بزرگراه شهید نجفی رستگار، رفع گره ترافیکی محله مشیریه و همچنین کوتاه نمودن زمان سفر برای رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین، احداث شد.

به گفته معاون فنی و عمران منطقه ۱۵ تهران؛ در این راستا عملیات احداث م سیرهای دسترسی بزرگراه امام علی (ع) شمال به جنوب به بزرگراه شهید نجفی رستگار شرق به غرب و بزرگراه آزادگان و همچنین دسترسی محله مشیریه به بزرگراه امام علی (ع) جنوب و بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید نجفی رستگار به همت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران انجام و به زودی به بهره برداری می‌رسد. وی با اشاره به توزیع متناسب بار ترافیکی در این محدوده افزود: برای تکمیل گردش‌های ترافیکی تقاطع فوق، بیش از ۲۶۵۰ متر مسیر کندرو در بزرگراه شهید نجفی رستگار، یک رمپ ۳۲۰ متری و یک لوپ با همین طول احداث شده است. روحانی عنوان کرد: در این پروژه بیش از سه کیلومتر جدول بندی، حدود ۳۸۷۰ تن بتن غلتکی و ۸۰۰ تن آسفالت از آغاز عملیات اجرایی، پخش شده است..

.


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 15 تهران

بزرگراه