احمد محمود زاده مدارس غیردولتی شهریه مدارس غیردولتی سند تحو رئیس سازمان مدارس و

1402\03\31 17:33:09


به روزرسانی معلمان مدارس غیردولتی با برگزاری دوره‌های آموزشی

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: باید به الزامات نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشیم لذا طرحی از سال گذشته مطرح بود تا معلمان این مدارس را به روز رسانی کنیم.

احمد محمودزاده در جلسه‌ای با تاکید بر موضوع توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس و مراکز غیردولتی، که در سالن جلسات شهید حججی سازمان برگزار شد، اظهار کرد: نیازمند شیوه جدید جذب نیروی انسانی کارآمد هستیم و با توجه به محتوای کتب درسی و تالیفات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همچنین فناوری‌های روز، نیاز داریم آموزش‌هایی به معلمان داده شود تا آنان متناسب با محتواهای کتب درسی و صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای به روز شوند.

محمودزاده بیان کرد: در قوانین و اسناد بالادستی توجه ویژه ای به نیروی انسانی شده است به طوری که از ۲۳ محور، ۵ محور هدف عملیاتی و از ۱۳۱ راهکار نیز ۲۴ محور مربوط به موضوع نیروی انسانی و توانمندسازی آن است.

معاون وزیر ادامه داد: حکمرانی شایسته و مطلوب نیروی انسانی برای تحقق تربیت دانش آموزان در تراز سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از موضوعات جدی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: وجود مدارس با توانمندی‌ها و خلاقیت‌های ویژه و خاص نشان از این دارد که بسیاری از مدارس از نیروی انسانی خوب و مستعد متناسب با نیاز مدارس برخوردار هستند در کنار استفاده از این ظرفیت باید تمام نیروی انسانی در مدارس و مراکز را به دانش تخصصی و تربیتی و صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای تربیت کنیم.

وی اظهار کرد: باید به الزامات نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشیم لذا طرحی از سال گذشته مطرح بود تا معلمان این مدارس را به روز رسانی کنیم؛ بخشی از این کار از سال گذشته آغاز شد در ادامه مسیر نیازمندی بیشتری را احساس کردیم لذا جلسات مختلفی در این باره برگزار و بخشنامه توانمندسازی ابلاغ شد.

همچنین سه تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان، گزینش و حوزه ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش امضا کردیم.

وی با تاکید بر آموزش چهره به چهره و حضوری در آموزش و پرورش ادامه داد: با برگزاری دوره‌هایی به صورت حضوری در نظر داریم معلمان مدارس غیردولتی را توانمند کنیم؛ این کار با همکاری کمیته شورای مؤسسان مدارس غیردولتی، صندوق حمایت و سازمان همچنین مؤسسات و دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

به روز رسانی معلمان مدارس غیردولتی متناسب با محتوای کتب درسی معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: از ظرفیت دانشگاه‌ها مانند دانشگاه فرهنگیان و سما استفاده خواهیم کرد تا این کار بزرگ را در قالب ارتقای توانمندی و به روز رسانی دانش معلمان به نتیجه برسانیم.

احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در جلسه‌ای با تاکید بر موضوع توانمندسازی نیروی انسانی در مدارس و مراکز غیردولتی، که در سالن جلسات شهید حججی سازمان برگزار شد، اظهار کرد: نیازمند شیوه جدید جذب نیروی انسانی کارآمد هستیم و با توجه به محتوای کتب درسی و تالیفات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی همچنین فناوری‌های روز، نیاز داریم آموزش‌هایی به معلمان داده شود تا آنان متناسب با محتواهای کتب درسی و صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای به روز شوند.

محمودزاده بیان کرد: در قوانین و اسناد بالادستی توجه ویژه ای به نیروی انسانی شده است به طوری که از ۲۳ محور، ۵ محور هدف عملیاتی و از ۱۳۱ راهکار نیز ۲۴ محور مربوط به موضوع نیروی انسانی و توانمندسازی آن است.

معاون وزیر ادامه داد: حکمرانی شایسته و مطلوب نیروی انسانی برای تحقق تربیت دانش آموزان در تراز سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از موضوعات جدی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: وجود مدارس با توانمندی‌ها و خلاقیت‌های ویژه و خاص نشان از این دارد که بسیاری از مدارس از نیروی انسانی خوب و مستعد متناسب با نیاز مدارس برخوردار هستند در کنار استفاده از این ظرفیت باید تمام نیروی انسانی در مدارس و مراکز را به دانش تخصصی و تربیتی و صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای تربیت کنیم.

وی اظهار کرد: باید به الزامات نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشیم لذا طرحی از سال گذشته مطرح بود تا معلمان این مدارس را به روز رسانی کنیم؛ بخشی از این کار از سال گذشته آغاز شد در ادامه مسیر نیازمندی بیشتری را احساس کردیم لذا جلسات مختلفی در این باره برگزار و بخشنامه توانمندسازی ابلاغ شد.

همچنین سه تفاهم نامه با دانشگاه فرهنگیان، گزینش و حوزه ستاد همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش امضا کردیم.

وی با تاکید بر آموزش چهره به چهره و حضوری در آموزش و پرورش ادامه داد: با برگزاری دوره‌هایی به صورت حضوری در نظر داریم معلمان مدارس غیردولتی را توانمند کنیم؛ این کار با همکاری کمیته شورای مؤسسان مدارس غیردولتی، صندوق حمایت و سازمان همچنین مؤسسات و دانشگاه‌ها صورت خواهد گرفت.

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: از ظرفیت دانشگاه‌ها مانند دانشگاه فرهنگیان و سما استفاده خواهیم کرد تا این کار بزرگ را در قالب ارتقای توانمندی و به روزرسانی دانش معلمان به نتیجه برسانیم.


بازنشر از : مهر

احمد محمود زاده

مدارس غیردولتی

شهریه مدارس غیردولتی

سند تحو

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی گفت: باید به الزامات نیروی انسانی توجه ویژه داشته باشیم لذا طرحی از سال گذشته مطرح بود تا معلمان این مدارس را به روز رسانی کنیم.


قفسه فلزی - قفسه انبار