مهران محمدی امین

خراسان رضوی مشهد اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی معلم مشهد ـ مدیرکل آموزش و پ

1401\09\08 14:16:56


بیش از هزار معلم خرید خدمات به ظرفیت آموزشی خراسان رضوی افزوده شد

مشهد ـ مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: با هدف رفع نیاز به معلم در مدارس استان اخیراً بیش از هزار معلم تازه نفس به شیوه خرید خدمات به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده اند.

امیر شوشتری اظهار کرد: تا قبل از این بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ معلم خرید خدمات در استان داشتیم که با همراهی انجام شده بیش از هزار معلم دیگر به این شمار افزوده شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: همچنان کمبود داریم اما مشکل اصلی برطرف شده است و در پی این هستیم تا تعداد ۲۰۰ نیروی مورد نیاز ضروری دیگر در این قالب با مجوز تهران به ظرفیت موجود بیفزاییم. وی گفت: تقاضای جذب هزار و ۵۰۰ معلم خرید خدمات دیگر را داده‌ایم و امید داریم در سال آینده با این جذب دیگر مشکلی نداشته باشیم. شوشتری افزود: هم اکنون کمبود معلم به شکل حاد نداریم بنابر این بیشتر به سمت کیفیت بخشی نیروهای انسانی و افزایش سطح کیفیت کار آنان می‌پردازیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اضافه کرد: در حال حاضر در قالب انواع مدل همکاری معلمان با آموزش و پرورش اعم از رسمی، حق التدریس و خرید خدمات حدود ۹۰ هزار معلم در استان داریم. وی با اشاره به افزایش جمعیت دانش آموزان استان در سال جاری گفت: امسال بیش از ۱۰۰ هزار دانش آموز به جمعیت دانش آموزی استان افزوده شد ضمن اینکه دربخش دانش آموزان اتباع خارجی نیز شاهد افزایش حداقل ۲۰ هزار دانش آموز و حتی بیشتر هستیم. شوشتری ابراز امیدواری کرد که با برنامه‌ریزی انجام شده در سال تحصیلی آینده مشکلات امسال را نداشته باشیم..

.


بازنشر از : مهر

خراسان رضوی

مشهد

اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی

معلم