1401\08\30 14:58:12


بیگانه‌سازی بخشی از فرزندان ایران/ قدم به عقب مجلس در حوزه حقوق زنان و هویت ایرانیان

​با اجرای قانون لغو اعطای تابعیت، فرزندی که حاصل ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی باشد ایرانی محسوب نخواهد شد و درنهایت بتواند اقامت 10ساله در ایران داشته باشد.

نکته حایز اهمیت اینجاست که از سال ۹۸ فرزند مادر ایرانی حق گرفتن شناسنامه داشته، اما از بین ۱۰۵ هزار متقاضی تنها ۱۴ هزار نفر تاکنون توانسته‌اند شناسنامه ایرانی بگیرند.

این گزارش را بخوانید.


بازنشر از : منبع: خبر فوری