بی اطلاعی از وضعیت ۶۳۰ ون رونمایی شده در تهران جعفر تشکری هاشمی شورای شهر تهران عضو شورای شهر تهران عضو شورای شهر

1402\02\31 12:39:04


بی اطلاعی از وضعیت ۶۳۰ ون رونمایی شده در تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: در یکی از شنبه‌های امید و افتخار شهرداری تهران ۲۷۷ میلیارد تومان برای ورود ۶۳۰ ون پرداخت کرد اما با گذشت ۵ ماه هنوز خودروها در اختیار شهرداری قرار نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای شهر تهران درباره رونمایی از ۶۳۰ دستگاه ون گفت: در یکی از شنبه‌های امید و افتخار شهرداری تهران ۲۷۷ میلیارد تومان برای ورود ۶۳۰ ون پرداخت کرد اما با گذشت پنج ماه هنوز خودروها در اختیار شهرداری قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه چرایی عدم واگذاری ون ها مشخص نیست گفت: از شهردار تهران می‌خواهم که این مشکل را پیگیری کند؛ شهرداری هزینه این ون ها را پرداخت کرده و خودروها نیز رؤیت شده‌اند اما هنوز وارد ناوگان نشده است.

تشکری هاشمی با اشاره به تشکیل هیئتی برای بررسی ابعاد مرتبط با انتقال مسئولیت‌های شرکت کنترل ترافیک گفت: برای رسیدگی به این موضوع فرصت دو هفته‌ای داده شد و پس از گذشت ۱۸ روز هنوز پاسخی دریافت نکردیم و از آنجایی که اقداماتی در حال انجام است نگرانیم که با تصمیمات شورا مغایر باشد.


بازنشر از : مهر

جعفر تشکری هاشمی

شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران

عضو شورای شهر تهران گفت: در یکی از شنبه‌های امید و افتخار شهرداری تهران ۲۷۷ میلیارد تومان برای ورود ۶۳۰ ون پرداخت کرد اما با گذشت ۵ ماه هنوز خودروها در اختیار شهرداری قرار نگرفته است.


نمایندگی بوتان تهران