مهران محمدی امین

1401\12\28 09:46:54


تجدید نظر در احکام اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویان/احکام تا تعیین تکلیف نهایی اجرا نمی شود

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با اشاره به عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر گفت: بر همین اساس در احکام اخراج و محرومیت از تحصیل دانشجویان تجدید نظر می شود.

فرزاد جهان بین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند بررسی احکام انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بعد از فرمان عفو رهبری برای محکومان وقایع اخیر از جمله دانشجویان گفت: بعد از ابلاغیه ای که بعد از فرمان عفو عمومی رهبر انقلاب صادر شد، دانشگاه آزاد هم دستورالعملی در این خصوص داشت و البته این اقدام در راستای سیاست های اصولی و مسیر از پیش تعیین شده دانشگاه بود.

بررسی مجدد احکام انضباطی با مساعدت معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد افزود: براساس دستورالعمل دانشگاه مقرر شد، دانشجویانی که در اعتراضات شرکت کرده بودند و احکامی از بند یک تا ۱۱ از طرف کمیته انضباطی دریافت کرده بودند، کمیته های تجدید نظر با مساعدت احکام را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند. احکام انضباطی تا تعیین تکلیف نهایی اجرایی نمی شود جهان بین خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد احکام انضباطی دانشجویان درباره محرومیت از تحصیل تا تعیین تکلیف نهایی، غیر قطعی محسوب شده و این دانشجویان می توانند مشغول تحصیل شوند و پس از حکم نهایی چنانچه بخشی از محرومیت از تحصیل را گذرانده اند، آن ترم در سنوات محاسبه نخواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: در مورد آن از دسته از دانشجویانی که تعلیق و یا حکم اخراج گرفته بودند، تاکید کردیم با مشاوره متمرکزی صورت خواهد گرفت و انشاالله تجدیدنظرها براساس نتایج مشاوره صورت بگیرد.

این پروژه مشاوره متمرکز با هدف شناخت دقیق تر دانشجویان، علل حضور در اعتراضات و نوع نگاه آن ها به رویدادها و نوع تحلیلشان اجرایی می شود و پس از نتیجه مشاوره، در کمیته انضباطی تجدید نظر تعیین تکلیف قطعی خواهند شد. ۳۲ واحد دانشگاه آزاد در زمان اعتراضات درگیر بود معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد با بیان اینکه پروژه مشاوره در واحد استان البرز تمام شده است، گفت: در سایر استان ها نیز با ۷۰ درصد دانشجویان مشاوره انجام شده است. در مجموع دانشگاه آزاد ۴۰۰ واحد و مرکز دارد که ۳۲ واحد ما در وقایع چند ماهه گذشته درگیر بودند.

جهان بین ادامه داد: در این مشاوره بحث هوش هیجانی و بررسی تیپ های شخصیتی و نیز نوع نگاه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مورد سنجش قرار می گیرد تا در نهایت نگاه جامع و دقیقی از این دسته از دانشجویان به ما ارائه دهد. وی ضمن اشاره به اینکه احتمالا تا پایان اردیبهشت ماه همه مشاوره ها انجام می شود و تحلیل ها به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارائه خواهد شد، افزود: بنا داریم به واسطه این پروژه، شناخت دقیق تری از دانشجویان پیدا کنیم تا برنامه ریزی های دقیق تری برای تقویت ارتباطات و اصلاح نقاط ضعف انجام دهیم.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه آزاد اسلامی

شورای انضباطی دانشجویی

کمیته انضباطی

اع