مهران محمدی امین

1401\11\25 19:48:16


تحصیل دانش آموزان استثنایی بدون ایاب و ذهاب رایگان ممکن نیست

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: مسئله ایاب و ذهاب مسئله‌ای است که پوشش تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر حمید طریفی حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های زیادی را برای دانش آموزان استثنایی در نظر گرفته است؛ گفت: بهزیستی با اولویت به دانش آموزان توجه کرده است.

وی با بیان اینکه عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی نیازمند توجه به دانش‌آموزان استثنایی است گفت: خصوصاً در روزهایی که در حال تدوین بودجه هستیم؛ امیدواریم اعتبارات به گونه‌ای تخصیص یابد که سازمان بهزیستی به توفیقات خود ادامه دهد. رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی اظهار کرد: ما حدود ۱۰۰ هزار دانش آموز استثنایی داریم که در ۱۰ گروه استثنایی در نظر گرفته ایم‌. عمده مسئله این دانش‌آموزان عدم اجرای قانون در چند موضوع است.

در دولت مردمی پوشش تحصیلی را افزایش دادیم. وی با اشاره به اینکه مسئله ایاب و ذهاب مسئله‌ای است که پوشش تحصیلی دانش‌آموزان استثنایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ گفت: ماده ۵ قانون جامع حمایت از معلولان شهرداری‌ها را موظف کرده است که ایاب و ذهاب رایگان را برای دانش آموزان فراهم کنند. مناسب سازی، ایمن سازی و در دسترس پذیر بودن سه ویژگی ضروری برای وسایل حمل و نقل دانش آموزان است.

طریفی حسینی گفت: از شهرداری تهران تشکر ویژه داریم که در شش سال گذشته ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی را به عهده گرفته است که با توجه شهردار تهران و شورای شهر تهران این مسئله امکان پذیر بود. وی با بیان اینکه نمی‌توان ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی را با حمل و نقل عمومی انجام داد گفت: امیدواریم الگویی که در شهر تهران در حال انجام است در شهرهای دیگر هم صورت بپذیرد؛ اعتباراتی در اختیار شهرداری‌های سراسر کشور قرار داده شود تا شهرداری‌ها موارد لجستیکی را جهت تأمین وسایل مورد نیاز برای احیا و ذهاب در نظر بگیرند.. .


بازنشر از : مهر

سازمان بهزیستی

آموزش و پرورش استثنایی

حمید طریفی حسینی