تحویل ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شرکت واحد تا پایان سال اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی بهرام نکاحی مدیرعامل شرکت واحد

1401\07\29 15:58:38


تحویل ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به شرکت واحد تا پایان سال

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بیش از ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت افزوده شود.

بهرام نکاحی گفت: طبق آنچه دولت و خودروساز قول داده اند می‌توانیم انتظار داشته باشیم نزدیک به هزار دستگاه اتوبوس تا پایان سال تحویل شرکت واحد شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تولیدکنندگان داخلی امکان تولید اتوبوس ۲ کابین دارند یا خیر، افزود: ما در داخل کشور تولید اتوبوس ۲ کابین هم داریم؛ باید بهره بردار به تولید کننده سفارش دهد و بر اساس سفارش محصول، تولید کننده آن را خواهد ساخت.

نکاحی ادامه داد: اگر تولید کننده نتواند اتوبوس تولید کند، بهره بردار قادر به تأمین اتوبوس نیست و اگر تولید کند و بهره بردار نتواند خرید کند، تولید کننده ضرر می‌کند و در هر ۲ صورت مردم دچار مشکل می‌شوند.

وی افزود: این اتفاق در دهه گذشته رقم خورده و بسیاری از تولید کنندگان کشور زمین گیر شده‌اند و خط‌وط تولید آنها نیز تعطیل شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران گفت: امروز با توجه به وضعیتی که داریم نگاه مناسب به حمل و نقل ایجاد شده و همه به دنبال احیای ظرفیت داخلی هستند.


بازنشر از : مهر

اتوبوسرانی

شرکت واحد اتوبوسرانی

بهرام نکاحی

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ابراز امیدواری کرد تا پایان سال بیش از ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت افزوده شود.


تعمیر پکیج دیواری