1401\05\30 20:03:05


تداوم اجرای طرح بهسازی جداره‌ها در بازار تهران

شهردار منطقه ۱۲ از تداوم اجرای طرح جداره‌سازی در بازارهای پاچنار، کفاش‌ها، گذر منوچهرخانی، میدان سیداسماعیل و غیره خبر داد.

امیر یزدی شهردار منطقه ۱۲ با بیان این مطلب که حفظ منظر تاریخی منطقه ۱۲ به عنوان قلب تاریخی تهران، امری ضروری در حوزه ارتقای کیفیت کالبدی و افزایش نظم بصری آن است، گفت: به همین منظور، بهسازی جداره‌ها در این منطقه از دوره‌های گذشته همواره مورد توجه مدیریت شهری بوده و امروز نیز به‌طور جدی‌تر و با سرعت بیشتری به‌ویژه در بازار تهران در حال انجام است. یزدی، جداره‌سازی را مجموعه اقداماتی که سبب ارتقای کیفیت نما از لحاظ ساختاری و ظاهری می‌شود، تعریف کرد و افزود: بهسازی جداره در بازار تهران با مشارکت ناحیه ۳ شهرداری منطقه ۱۲، کسبه بازار تهران و تسهیلگری دفتر توسعه محلی بازار صورت می‌گیرد که در دوره جدید مدیریت شهری، جداره و سقف گذر منوچهر خانی و بازار پاچنار و نیز تداوم بهسازی جداره در بازار کفاش‌ها (حد فاصل منوچهر خانی تا تیمچه حاجب الدوله) و ساماندهی میدان سیداسماعیل در حال انجام است. وی از دیگر اهداف این اقدامات افزایش ایمنی، همچنین ایجاد پویایی و سرزندگی و حس تعلق به مکان در شهروندان دانست و بیان کرد: طرح مطالعاتی جداره‌های بازار آهنگران و حدفاصل چهارسوق بزرگ تا کوچک نیز آغاز شده که ان‌شاالله پس از پایان فاز مطالعاتی، وارد فاز اجرایی خواهد شد. شهردار منطقه ۱۲ طهران ادامه داد: از دیگر برنامه‌هایی که خارج از بافت بازار در حال اجرا یا مطالعات اجرایی است، شامل جداره‌سازی و آرام‌سازی خیابان لاله‌زار، مطالعه بهسازی و احیای میدان قیام و مطالعه بهسازی و احیای میدان محمدیه است.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     شهرداری تهران     بازار تهران     مدیریت شهری