مهران محمدی امین

1403\04\20 12:31:06


تدوین شاخص های گزارش گیری از میزان اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان

به منظور اخذ گزارش دقیق عملکرد دستگاه‌ها، شاخص‌های گزارش گیری با همکاری دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تدوین شد.

یوسف رضایی رئیس دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: بر اساس ماده ۳۲ قانون حمایت از حقوق معلولان، دستگاه‌های مشمول باید سالانه گزارش اقدامات خود در راستای اجرای قانون را به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

رضایی با اعلام این موضوع گفت: بر همین اساس و به منظور اخذ گزارش دقیق عملکرد دستگاه‌ها، شاخص‌های گزارش گیری با همکاری دفتر امور حمایتی و توانمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان تدوین شد. وی افزود: به منظور آشنایی هرچه بیشتر دستگاه‌ها با این شاخص‌ها و نحوه گزارش دهی، جلسه‌ای توجیهی از سوی دبیرخانه کمیته قانون با همکاری نزدیک اداره کل رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی در سالن توسعه این وزارتخانه و با دعوت از ۳۴ دستگاه مشمول قانون برگزار شد. رئیس دبیرخانه پیگیری قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور گفت: در این جلسه نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در رابطه با موضوعات اعتباری قانون حمایت از حقوق معلولان مطرح و نمایندگان دستگاه‌ها نیز نظرات، دیدگاه و پیشنهادات خود را در زمینه‌های مختلف مرتبط با قانون بیان کردند..

.


بازنشر از : مهر

بهزیستی

قانون حمایت از حقوق معلولان

سازمان بهزیستی

معلولان