مهران محمدی امین

1401\08\23 22:53:49


تعریف ۱۰ کلان پروژه برای ایجاد شهر الگو/ همه پروژه های بزرگ در شهر فعال شده است

شهردار تهران گفت: همه پروژه‌های بزرگ در شهر فعال شده اما برای ما مهم است که دست به دست هم دهیم و تحول را از خودمان و از شهرداری آغاز کنیم.

علیرضا زاکانی، در همایش فصلی مدیران و آئین رونمایی از بسته خرسندساز کارکنان شهرداری، افزود: شعار ما این بود که "ما برای خانواده بزرگ شهرداری و همه با هم فدای ملت بزرگ ایران".

بزرگترین مجموعه را پرسنل و خانواده شهرداری می‌دانیم و در گام بعدی انتظار این است که دست اندرکاران در این بسته‌ها، به جد به مسکن کارکنان فکر کنند و در بسته بعدی ویژگی پیام تأمین مسکن برای کارکنان و ایجاد امنیت شغلی و گستردگی این بسته به کارکنان قراردادی ما باید دیده شود؛ ۴۰ هزار نفر از کارکنان قراردادی ما نیازمند کمک هستند و ما در کنار آنها در خدمت مردم شهر تهران هستیم؛ می‌بینیم که یک پاکبان با چه وضعیتی خدمت می‌کند و چگونه به او توجه چندانی نمی‌شود. وی ادامه داد: شنبه‌های امید و افتخار را که هر شنبه به لطف الهی تا ۱۲ بهمن داریم و از ۱۲ بهمن به برکت قدم امام (ره) تا عید هر روز رونمایی و افتتاح از پروژه‌ها انجام می‌شود. شهردار پایتخت با بیان اینکه بیش از ۱۲ هفته از شنبه‌های امید و افتخار را پشت سر گذاشتیم، گفت: دوشنبه‌های قرار خدمت را در انجام می‌دهیم که جمع ظرفیت‌ها را در خدمت قرار می‌دهیم.

وی افزود: در چهارشنبه‌های همدلی و اتحاد نیز رونمایی‌های مکرر برای خانواده بزرگ شهرداری داریم تا توجه کنیم که در محیط کار پرنشاط می‌توانیم در خدمت مردم باشیم و در محیط خانواده از همدلی و نشاط برخوردار باشیم. زاکانی با بیان اینکه امیدواریم این روزها بتوانیم به لب‌های مردم و خانواده بزرگ شهرداری لبخند را بنشانیم و اسباب امید و رشد و تعالی را فراهم کنیم، ادامه داد: در مجموعه مدیریت شهری با وعده‌ها و شعارها و بنیان‌های محکمی که شورای ششم بیان نمود پا به عرصه تلاش و فعالیت گذاشتیم؛ اساس تفاوت با گذشته نوع جهت و مسیری است که در آن قرار گرفتیم؛ برای این مقصود بنیان‌های اعتقادی داریم که از نگاه درست به انسان‌ها و با عنایت به جایگاه انسان در منظر ما آن هم در مکتب امام (ره) و از منظر و دقتی که نگاه امام راحل دارد، بر گرفته شده است. زاکانی با اشاره به اینکه از قبل، ۱۲ رویکرد را مورد توجه قرار دادیم و مبتنی بر این ۱۲ شاخص، ۴ تحول را مدنظر قرار دادیم، خاطرنشان کرد: نخست تحول درون زا که باید مدیریت شهری الگو را برای ما فراهم کند و ابر پروژه آن ارتقا مدیرت شهری از نهاد خدماتی صرف به نهاد خدمتگزار اجتماعی است و ذیل این ابرپروژه ۸ کلان پروژه تعریف شده است؛ ضمن اینکه در این تحول بیشترین نقش را مدیران دارند و باید دست به دست دهیم تا مدیریت شهری الگو را داشته باشیم.

شهردار تهران تحول نرم افزاری و روحی را تحول دوم برشمرد و گفت: برهم انباشتگی مشکلات در تهران وجود دارد اما باز کردن این کلاف سردرگم کاملاً شدنی است؛ تحول نرم و روحی شهر تحولی بوده که یک غفلت پایدار نسبت به آن صورت گرفته است، بنابراین ناظر به این موضوع که خروجی آن تغییر سبک زندگی و شهروند الگو است ابر پروژه آن ساماندهی مشارکت مردم بر محور نخبگان در اداره شهر است. وی با اشاره به اعتراضات و آشوبگری‌های اخیر در کشور، افزود: هر چند کسانی بر مدار توطئه و خیانت دشمن بازی خوردند اما بخشی از این موارد به دلیل سختی و ناامیدی است و ما وظیفه داریم گره از زندگی آنها باز کنیم؛ هیچ مجموعه‌ای مانند شهرداری امکان این را ندارد که به لب‌های مردم لبخند بنشاند و ما در همه حوزه‌ها خط اول هستیم و باید به سمتی برویم که مردم بتوانند امید و آرزو و افتخار برای خود خلق کنند و ما بهتر از هر نهادی می‌توانیم این کار را کنیم لذا ۱۰ کلان پروژه در این تحول هدف گذاری شده است. زاکانی با بیان اینکه تحول سخت افزاری سومین تحول است و انسان مداری و بر محور خدمت به انسان بودن شهر، برای ما موضوعیت دارد، عنوان کرد: ابر پروژه این تحول نوسازی شهر بر مدار حمل و نقل عمومی است که باید منجر به شهر الگو شود که این مسأله برای سال ۱۴۱۰ هدف گذاری شده است؛ نارضایتی مردم از ترافیک و آلودگی هوا و بد مسکنی و بی مسکنی را می‌توان در باز طراحی کالبد شهر و در این تحول، برطرف کرد و در این بخش نیز ۱۰ کلان پروژه تعریف شده است و در این مسیر منطقه ۱۸ و ۷ پیشتاز هستند؛ برای ۲۸۰۰ پارسال خیابان شهید بهشتی منطقه ۷ طرح بدیل و جایگزین ارائه شده است و این نوسازی شهری باید چهره مناطق مختلف ما را تغییر دهند تا دیگر بی عدالتی در آنها هویدا نباشد و در منطقه ۲۲ که نوساز است باید توجه کنیم که سرانه‌ها را بازتوزیع کنیم.

شهردار تهران با اشاره به اینکه تحول آخر تحول فناورانه و دانش بنیان است و ما به شدت به فناوری می‌اندیشیم تا به نیاز شهروندان پاسخ معتبر دهیم، اظهار کرد: ابرپروژه آن توسعه خدمتگزاری و پیشرفت شهر بر محور شهروندان با تکیه بر تحول نوآورانه است؛ نباید به خدمات روتین خود قانع باشیم و به صورت نمایی باید این خدمات را ارتقا دهیم و فناوری در این مسیر می‌تواند یک جهش ایجاد کند؛ در این تحول نیز ۸ کلان پروژه تعریف کردیم. وی با اشاره به اینکه پیش نویس برنامه چهارم را دیروز تحویل شورا دادیم که این برنامه قریب به سه ماه تدوین شد، بیان کرد: این برنامه با نظر شورا ارتقا و اصلاح پیدا می‌کند و در کنار آن امیدواریم بتوانیم برنامه ۱۴۰۲ خود را عرضه بداریم؛ ظرفیت‌های مکنون در شهرداری و شورا مافوق آن چیزی است که امروز در خدمت مردم است و باید این ظرفیت بالقوه را به بالفعل برسانیم، لذا کارکردهای خود را در مسیر مشارکت قرار دادیم. زاکانی با بیان اینکه امید زیادی داریم که گام‌های بلندتری برداریم، اضافه کرد: همه پروژه‌های بزرگ در شهر فعال شده اما برای ما مهم است که دست به دست هم دهیم و تحول را از خودمان و از شهرداری آغاز کنیم و آن را به حوزه‌های مختلف زندگی مردم تسری دهیم و مجاهدت کنیم برای اینکه شهر را متحول و از همه ظرفیت‌ها نهایت بهره را ببریم.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: در جامعه ما زخم و بی عدالتی و عدم تکریم ارباب رجوع هست اما باید خودمان با توکل به خدا و حرکت، مشکلات را یکی پس از دیگری مرتفع کنیم تا برکات الهی برای ما ساری و جاری شود؛ بر همین اساس هفته گذشته یک تفاهم بزرگ ۴۲ هزار میلیاردی را منعقد کردیم و امیدواریم به کوری چشم دشمنان، نور آن به چشم مردم برسد.. .


بازنشر از : مهر

علیرضا زاکانی

شهرداری تهران

پروژه عمرانی