مهران محمدی امین

سخنگوی گمرک کشور گفت: قرار است بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی در گمرکات کشور، طی روزهای آینده با حضور نماینده سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود.

1401\06\23 19:24:20


تعیین تکلیف بیش از 1000 خودرو توقیفی در گمرک طی روز‌های آینده

سخنگوی گمرک کشور گفت: قرار است بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی در گمرکات کشور، طی روزهای آینده با حضور نماینده سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود.

روح اله لطیفی گفت: قرار است بیش از ۱۰۰۰ دستگاه خودروی توقیفی در گمرکات کشور، طی روزهای آینده با حضور نماینده سازمان اموال تملیکی به مزایده گذاشته شود.

این خودرو‌ها جدای از ۲۰۰۰ خودرو عنوان شده در گمرکات کشور هستند. خودرو‌های فوق اتومبیل‌هایی هستند که به ظن قاچاق وارد کشور شدند که باید تعیین تکلیف آن‌ها به زودی مشخص می‌شد.

به گفته او، بر اساس رای دادگاه و بخشنامه ششم شهریور گمرک باتوجه به دعوت نامه‌ای که دادستانی تهران برای مزایده ۱۰۶۲ دستگاه خودرو پرونده مسموم به ثبت سفارش انجام شده است و قرار شد در گمرکات انزلی، قم، بندر لنگه، گمرک غرب تهران، گمرک تهران (شهریار)، استان فارس، بوشهر، گناوه، شهید باهنر هرمزگان، مازنداران و خرمشهر که این خودرو‌ها در این گمرکات هستند که باید فرایند تحویل خودرو‌ها از گمرک به سازمان اموال تملیکی حداکثر تا روز یکشنبه تحوبی نمایندگان سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی شود 

لطیفی گفت:همچنین از روز گذشته هم به مدت ۱۰ روز اداره استاندارد و محیط زیست نماینده خود را به محل خودرو اعزام کنند تا گواهی تائید را به راهور صادر کند.

سخنگوی گمرک کشور این را هم گفت: بر اساس مصوبات دولت ترخیص خودرو‌هایی که حجم موتور آن‌ها بالای ۲۵۰۰ سی سی بوده  یا خودرو‌های آمریکایی یا خودرو‌هایی که به سفارش آمریکا ساخته شدند ممنوع است. طبق مصوبه‌ای که برای این‌گونه انهدام‌ها وجود دارد.

انهدام باید به‌صورت فنی انجام گیرد و موتور‌های این خودرو‌ها نیز جهت استفاده از فناوری‌های موجود در اختیار دانشکده‌های مهندسی و فنی کشور قرار خواهد گرفت تا دانشجویان در حوزه‌هایی همچون مهندسی معکوس از آن‌ها استفاده کنند.

. .


بازنشر از : منبع: باشگاه خب