1401\05\29 13:53:06


توسعه پایدار و متوازن هرمنطقه درگرو رعایت مسایل زیست محیطی است

معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه پایدار و متوازن هرمنطقه درگرو رعایت مسایل زیست محیطی است.

مجتبی ذوالجودی معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست کشور در نشست تخصصی بررسی و پایش فاکتورهای زیست محیطی در چابهار، اظهار کرد: با برنامه‌های توسعه‌ای بویژه توسعه بنادر موافق و همراه بوده و هستیم اما حفظ ارزش اکولوژیکی و رعایت اصول زیست محیطی در اولویت کاری ما قرار دارد. پس نیاز است تمامی صنایع مستقر در کنار ساحل در رعایت این مسائل اهتمام جدی داشته باشند. وی افزود: استقرار صنایع در پهنه سواحل مکران باید طوری باشد که الزامات زیست محیطی با بالاترین سطح و یا حساسیت رعایت شود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     بندر چابهار     حفاظت از محیط زیست     سواحل مکران