1401\06\16 15:01:53


جاماندگان از رتبه بندی پس از آزمون بلافاصله مشمول قانون می شوند. برگزاری آزمون اوایل مهرماه

وزیر آموزش و پرورش گفت: فکر می‌کنم که اوایل مهرماه آزمون تأیید صلاحیت‌ها برگزار شود و بلافاصله هم پس از آزمون، رتبه بندی برای همکاران جامانده اعمال خواهد شد.

یوسف نوری در گفت‌گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که جاماندگان از رتبه بندی از جمله فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد کار معین از چه زمانی مشمول قانون رتبه بندی خواهد شد، گفت: تاکنون ۸۱۰ هزار نفر شامل قانون رتبه بندی معلمان شدند و تعداد کمی از همکاران ما که همکاران زحمتکش و بسیار شایسته ای هم هستند فعلاً از رتبه بندی محروم ماندند در حال تلاش هستیم تا هم از جهت حقوقی و هم به لحاظ کاری مشکل شأن را به را برطرف کنیم. نوری با بیان اینکه بسیاری از این معلمان آزمون ورودی ندادند؛ گفت: قانون هم تعیین کرده است که برای اینکه هر فرهنگی مشمول رتبه بندی باشد آزمون الزامی است؛ این آزمون به زودی از آنها گرفته خواهد شد و وارد چرخه کارشان خواهند شد و مشکلی وجود ندارد. وزیر آموزش و پرورش در خصوص زمان برگزاری آزمون و پیوستن جاماندگان به رتبه بندی گفت: من در ابتدا توصیه کرده بودم که این آزمون تا پایان شهریور گرفته شود اما دوستان نظرشان این بود که ممکن است فرصت آمادگی برای آزمون را همکاران نداشته باشند؛ فکر می‌کنم که اوایل مهرماه آزمون رتبه بندی برگزار شود و بلافاصله هم پس از آزمون، رتبه بندی برای این همکاران اعمال خواهد شد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     قانون رتبه بندی معلمان     یوسف نوری     وزیر آموزش و پرورش