مهران محمدی امین

وزیر آموزش و پرورش اُفت تحصیلی دانش‌ آموزان را در فضای مجازی تائید و اظهار امیدواری کرد که با تلاش مضاعف معلمان این جبران شود.

1401\10\17 17:49:09


جبران اُفت تحصیلی دانش آموزان در آموزش مجازی

وزیر آموزش و پرورش اُفت تحصیلی دانش‌ آموزان را در فضای مجازی تائید و اظهار امیدواری کرد که با تلاش مضاعف معلمان این جبران شود.

یوسف نوری در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید رئیس جمهور بر غیرحضوری نشدن آموزش‌ها، اما شاهد تعطیلی مدارس در دوره ابتدایی بودیم، گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که دغدغه این موضوع را دارند و خود ما نیز مدافع این هستیم که مدارس تعطیل نشود. 

وی ادامه داد: گاهی حجم آلودگی هوا به حدی زیاد است که ما هم تابع شرایط می‌شویم.

تبلیغات
مشاوره و اجرای آموزش مجازی
مشاوره و اجرای آموزش مجازی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت، ارائه مشاوره و اجرا و پشتیبانی سامانه های آموزش مجازی ، سامانه LMS و برگزاری آزمون و جلسه مجازی (آدوبی کانکت و بیگ بلوباتن) .

البته با دستور رئیس جمهور قرار شد در هر نشست هیات دولت آخرین گزارش‌ها در راستای اقدامات هوای پاک ارائه شود تا اگر موانع وجود دارد، رفع شود.

وزیر آموزش و پرورش درباره تدبیر دستگاه مربوطه برای جلوگیری از اُفت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: اُفت تحصیلی را در فضای مجازی شاهد هستیم هرچند به شیوه‌های مختلف معلمان تلاش می‌کنند، اما با همت مضاعف معلمان و حضور دانش موزان در مدارس این ضرر جبران خواهد شد و امیدواریم که شاهد تعطیلی مدارس نباشیم.

. .


بازنشر از : منبع: باشگاه خب