مهران محمدی امین

1401\10\14 08:10:42


جدیدترین فیلم از ۲ توله ماده یوز پارک ملی توران

جدیدترین فیلم از ۲ توله ماده یوز پارک ملی توران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرنگ اکرامی سرپرست تیم تخصصی دامپزشکی در مورد آخرین وضعیت این ۲ توله یوز گفت: وزن توله‌ها به دو کیلو گرم رسیده است و از وضعیت رشد مناسبی برخوردارند.

تبلیغات
نمایندگی یخچال سامسونگ تهران
24تعمیر ارائه خدمات تعمیر و نصب محصولات سامسونگ در تهران با تعرفه نمایندگی .
# سامسونگ - # samsung - # تعمیر یخچال سامسونگ

توله‌ها همزمان با رشد دندان‌ها، همراه با مصرف شیر غنی شده، روند آشنایی با گوشت را آغاز کرده و پس از یک هفته به تدریج گوشت وارد جیره غذایی آنها شد. وی افزود: با تغییر جیره غذایی دفع مدفوع توله‌ها نیز خود اختیاری شد. همچنین بستر توله‌ها از هفته چهارم تغییر کرد و خاک طبیعی منطقه توران جایگزین چمن مصنوعی شد..

.


بازنشر از : مهر

یوزپلنگ ایرانی

زیستکره توران شاهرود

حفاظت از محیط زیست