مهران محمدی امین

1401\08\23 17:01:04


جذب پژوهشگر پسادکتری در پژوهشکده علوم و فنون دانشگاه شریف

پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف اقدام به ایجاد دو فرصت مطالعاتی پسادکتری ویژه رشته های مهندسی انرژی، مهندسی شیمی و نفت و ... می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی، آب و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف اقدام به ایجاد دو فرصت مطالعاتی پسادکتری مشمول طرح سرآمدان علمی ویژه رشته‌های مهندسی انرژی، مهندسی برق، مهندسی شیمی و نفت، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر و مدیریت و اقتصاد کرده است.

علاقه‌مندان تا تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ فرصت دارند نسبت به ارسال درخواست خود به آدرس m.sharifzadeh@sharif.edu اقدام کنند. در این فراخوان آمده است که ۲ فرصت مطالعاتی پسا دکترا مشمول طرح سرآمدان علمی به میزبانی دکتر شریف زاده در زمینه های کاربردی زیر به اطلاع علاقه مندان می رسد که به شرح زیر است؛ کاربرد اینترنت اشیا در سیستم های انرژی آب و محیط زیست، کاربرد بهینه سازی و برنامه نویسی ریاضی در سیستم های انرژی آب و محیط زیست، کاربرد هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده ها در سیستم های انرژی آب و محیط زیست، کاربرد کنترل توزیع یافته و پیش بینانه و در سیستم های انرژی آب و محیط زیست، تحلیل و مدلسازی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی در مصرف بهینه انرژی آب و حفاظت از محیط زیست و رصد و تحلیل مولفه های رشد فناوری های حوزه انرژی آب و محیط زیست.. .


بازنشر از : مهر

دانشگاه صنعتی شریف

پسادکتری

فرصت مطالعاتی