حداکثر سن بازنشستگی با مدرک ارشد ۶۵ سال می‌شود صندوق بازنشستگی کشوری بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی سن لازم برای ب

1402\02\31 15:51:45


حداکثر سن بازنشستگی با مدرک ارشد ۶۵ سال می‌شود

سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ۶۵ سال می‌شود.

طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است.

بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد.

صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی هستند.

در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است.


بازنشر از : مهر

صندوق بازنشستگی کشوری

بازنشستگی

افزایش سن بازنشستگی

سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر ۶۵ سال می‌شود.