حساسیت ویژه مقطع ابتدایی. لزوم برگزاری باشکوه جشن تکلیف دختران جشن تکلیف مراسم جشن تکلیف حمیدرضا خان محمدی معاون

1402\02\31 12:41:47


حساسیت ویژه مقطع ابتدایی. لزوم برگزاری باشکوه جشن تکلیف دختران

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه جشن تکلیف دختران گفت: اگر جشن تکلیف درست طراحی می‌شد ما شاهد موضوعات امروز نبودیم.

حمیدرضا خان محمدی با بیان اینکه بی‌توجهی به آموزش و پرورش باعث شده ما به شرایط خوبی نرسیم، گفت: مقطع دبستان از همه مقاطع حساس‌تر است.

خان محمدی در گردهمایی کارگروه کوثر سراسر کشور، اظهار کرد: مقطع دبستان از همه مقاطع حساس‌تر است و در این شش سال حیاتی باید مربیانی که خود سواد عاطفی بالایی دارند دانش آموزان را به ویژه از جهت عاطفی حمایت کنند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت جایگاه معلمان و مربیان، درباره لزوم اهتمام به برگزاری با شکوه جشن تکلیف دختران توضیح داد: اینکه چقدر ما برای برگزاری این مراسم که دختران از کلاس سوم به چهارم می‌روند آمادگی داریم و برنامه ریزی می‌کنیم و نهایتاً جشن تکلیفی می‌گیریم، مهم است.

خان محمدی ادامه داد: ما سعی کردیم همه کارها را شکلی انجام دهیم.

به نظر من باید در راستای جشن تکلیف یک فرآیندی در یک مدرسه ایجاد شود چرا که اگر جشن تکلیف درست طراحی می‌شد ما شاهد موضوعات امروز نبودیم.


بازنشر از : مهر

جشن تکلیف

مراسم جشن تکلیف

حمیدرضا خان محمدی

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه جشن تکلیف دختران گفت: اگر جشن تکلیف درست طراحی می‌شد ما شاهد موضوعات امروز نبودیم.