مهران محمدی امین

1401\08\16 15:05:08


حل مسائل آموزشی تنها با رویکرد نوآورانه امکانپذیر است

دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان گفت: موضوعات تعلیم و تربیت از راه‌های سنتی در سال‌های قبل چندان مؤثر نبوده و ما باید بتوانیم مسائل کلان آموزشی را با نگاهی نوآورانه به پیش ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در جمع خبرنگاران گفت: حل مسائل تعلیم و تربیت باید با نگاهی نوآورانه باشد.

حل موضوعات آموزشی و تربیتی از راه‌های سنتی در سال‌های قبل چندان مؤثر نبوده است و ما باید بتوانیم موضوعات تعلیم و تربیت را با نگاهی نوآورانه به پیش ببریم. وی با بیان اینکه باید تصمیم گیری های ما مبتنی بر اقدامات نوآورانه باشد؛ گفت: شرکت‌های دانش بنیان باید رغبت کنند گره گشا باشند. باید اقدامات خود را در حیطه مسائل اساسی نظام آموزشی کشور به پیش ببرند.

صفرعلی یازرلو مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دستیابی به عدالت آموزشی تنها با نوآوری و استفاده از فناوری‌های روز امکانپذیر است؛ گفت: یکی از جلوه‌های مردمی سازی آموزش و پرورش رونق گرفتن شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نظام آموزشی است و همان گونه که مقام معظم رهبری اشاره کردند همه ما باید به رشد نظام آموزشی و برخورداری همه دانش آموزان سراسر کشور کمک کنیم. وی با بیان اینکه نباید جزیره‌ای در نظام آموزشی عمل کنیم؛ گفت: نیاز ما در نظام آموزشی مسائل کیفی است و نه کمی. باید تولید محتوا برای استفاده برابر همه دانش آموزان سراسر کشور صورت بگیرد..

.


بازنشر از : مهر

حسین تاریخی

استارتاپ ایرانی

تعلیم و تربیت