شهرداری تهران شهرداری منطقه 13 درخت شهردار منطقه ۱۳ از احیای درختان چنار کهنسال آسیب دیده در این منطقه خبر داد و

1401\08\07 18:09:47


درختان چنار کهنسال آسیب دیده احیا می‌شوند

شهردار منطقه ۱۳ از احیای درختان چنار کهنسال آسیب دیده در این منطقه خبر داد و گفت: درختان سرمایه‌های ارزشمند منطقه هستند و حفظ آنها در الویت کاری قرار دارد.

محمدهادی علی‌احمدی درختان را یکی از مهم‌ترین عوامل طراوت و زیبایی شهر عنوان کرد و گفت: درختان نماد آبادانی، شاخص خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت هستند که بر این اساس، یکی از رسالت‌های مهم منطقه صیانت از درختان است.

شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به یکی از رسالت‌های اصلی اداره فضای سبز در خصوص حفظ و صیانت از این مهم اظهار کرد: پایش درختان و بررسی مشکلات آن‌ها در راستای حفظ و نگهداری از فضای سبز از اهم فعالیت‌های کارشناسان و عوامل اجرایی این اداره است و معتقدیم که نجات یک درخت به منزله نجات یک شهر است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی موارد درختان موجود در معابر بر اثر سهل انگاری و یا حوادث غیرقابل پیش بینی ناشی از اقدامات سایر ادارات خدمات رسان به شهروندان دچار خسارات می‌شوند که در صورت عدم رسیدگی به موقع سبب از بین رفتن درختان خواهد شد.

همچنین احسان صفایی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۳ در خصوص رصد و پایش مستمر درختان کهنسال مبتنی بر دانش گیاه پزشکی توسط کارشناسان مرکز تام و فضای سبز گفت: در این طرح، پوسیدگی‌های طوقه و ریشه درختان کهنسال کنترل و در صورت نیاز اقدامات اجرایی شامل، ترمیم تشتک، توسعه فضای آبخور درخت، آبیاری، کوددهی با کودهای کامل و اسید هیومیک طی چندین مرحله انجام می‌شود.

صفایی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در نگهداشت فضای سبز شهری عنوان کرد در صورت بروز هر گونه مشکلات مرتبط با درختان و فضای سبز شهروندان می‌توانند با گزارش به عوامل اجرایی فضای سبز و مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره در حفظ و نگهداری درختان و فضای سبز منطقه مشارکت کنند.


بازنشر از : مهر

شهرداری تهران

شهرداری منطقه 13

درخت

شهردار منطقه ۱۳ از احیای درختان چنار کهنسال آسیب دیده در این منطقه خبر داد و گفت: درختان سرمایه‌های ارزشمند منطقه هستند و حفظ آنها در الویت کاری قرار دارد.


برق و روشنایی لاله زار