1401\06\07 15:42:49


دریافت نشانی منزل ۸۷۰۰ معلول برای مناسب سازی معابر

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: لیست آدرس منازل ۸۷۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت را همراه با نوع معلولیت آنها به شهرداری‌های مناطق ارسال کردیم تا مناسب سازی شوند.

بیست و هشتمین جلسه ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی به منظور ارائه گزارش عملکرد شهرداران مناطق ۲۲ گانه از وضعیت اجرای پروژه‌های پایلوت مناسب سازی سال ۱۴۰۱ به ریاست حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه، جمعی از مدیران کل و کارشناسان حوزه‌های مربوطه، برگزار شد. حمیدرضا صارمی که دبیری ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی را نیز بر عهده دارد، در خصوص این جلسه گفت: مناسب سازی در سه فاز بوستان‌ها و فضای سبز، معابر و ابنیه شهرداری تهران انجام می‌شود که فاز نخست پروژه‌های پایلوت مربوط به سال جاری در حال اجرا است. معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران ادامه داد: بر اساس شاخص‌های تدوین شده و ارزیابی صورت گرفته، پیشرفت عملیات مناسب سازی پروژه‌های پایلوت ۱۴۰۱ مناطق ۲۲ گانه، در حوزه مناسب سازی معابر ۵۶ درصد، ساختمان‌های شهرداری ۶۰ درصد و بوستان‌ها ۵۵ درصد بوده است و شهرداران مناطق ۲۲ گانه، ملزم به تحویل نهایی فاز اول پروژه‌های پایلوت مناسب سازی سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ آبان ماه سال جاری شده اند. صارمی افزود: به رغم محدودیت‌های بودجه‌ای که اکنون با آن مواجه هستیم، علاوه بر تکالیف برنامه جامع مناسب سازی، لیست آدرس منازل ۸۷۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت را همراه با نوع معلولیت آنها به شهرداری‌های مناطق ارسال کردیم تا همزمان با اجرای برنامه جامع، هر منطقه به صورت پایلوت دو محور که مشرف به بالاترین فراوانی منازل این عزیزان و جانبازان عالیقدر است را مناسب سازی کنند. معاون شهردار تهران در پایان با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: در جلسه مذکور قرار شد، معاونت شهرسازی و معماری نسبت به هماهنگی با معاونت‌های ذیربط به منظور ایجاد سامانه پایش پروژه‌های مناسب سازی اقدام کند و همچنین به دستور معاون محترم هماهنگی و امور مناطق، نماینده‌ای از سوی ایشان به منظور رصد اقدامات مناطق ۲۲ گانه در زمینه مناسب سازی تعیین شود. ضرورت بازنگری دستورالعمل تشکیل کمیته‌های مناسب سازی و تعریف پست سازمانی برای دبیران مناسب سازی مناطق توسط معاونت هماهنگی و امور مناطق نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     شهرداری تهران     حمیدرضا صارمی     معماری و شهرسازی