مهران محمدی امین

1401\10\12 11:43:43


دولت بستر سفر معلولان را فراهم کند ما هم آن را اجرا می‌کنیم

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی گفت: اگر دولت بستر سفر معلولان را فراهم کند بخش خصوصی نیز آن را اجرا خواهد کرد.

حرمت الله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه چقدر دفاتر خدمات مسافرتی توانسته اند روی موضوع گردشگری دسترس پذیر برای معلولان فعالیت کنند گفت: برخی از دفاتر خدمات مسافرتی هستند که در حوزه معلولان کار کرده اند همین که این افراد وارد عرصه گردشگری شده اند از یک جایی شروع شده و نگاه جدیدی بوده که دفاتر ما هم این همراهی را انجام داده اند.

اما هنوز این اتفاق نیفتاده که حق آنها دیده شده باشد و بستری فراهم شود که معلولان هم بتوانند کار کنند و مانند همه مردم دنیا از جاذبه‌ها بهره بگیرند. درحالی که درباره این موضوع به راحتی می‌توان بستری فراهم کرد. بخشی از آن به دولت برمی گردد تا به این بسترسازی کمک کند.

چون این کار بخش خصوصی نیست. وی گفت: معلولان قشر بزرگی از جامعه ما هستند چون هم معلولان و سالمندان در نظر گرفته می‌شوند و هم خانواده‌هایشان. این افراد اغلب نمی‌توانند در زمان‌های پیک به سفر بروند در آن زمان آرامش نخواهند داشت و شلوغی مخل آسایش آنهاست.

اما در فصول کم سفر به راحتی می‌توانند سفر کنند. در ایران حدود هشت ماه لوسیزن داریم و بیش از ۵۰ درصد هتل‌ها با کاهش ضریب اشغال رو به رو هستند. هتل‌ها از این موضوع می‌توانند استفاده کرده و این افراد را جذب کنند.

چون هم می‌توانند ظرفیت خالی هتل خود را پر کنند و هم این قشر از جامعه بهتر می‌توانند از خدمات گردشگری استفاده کنند. رفیعی بیان کرد: در سالهای آینده ایران به جامعه پیر و سالخورده ای تبدیل می‌شود. زمانی نداریم تا به مرز سالخوردگی برسیم پس اگر از الان به آن موقع فکر نکنیم دچار گرفتاری خواهیم شد.

ما باید برای افراد معلول جامعه، فکری کرده و زیرساختها را مهیا کنیم چون وقتی ما هم به سالخوردگی برسیم به آن نیاز پیدا خواهیم کرد. وی گفت: باید دولت و بانک بسترسازی کنند و اجرای آن به عهده ما باشد. ما هم در آن صورت امکانات مناسب می‌دهیم.

با دوستان در این باره وارد مذاکره شده ایم تا اگر بتوانیم این اقدام را به سرانجام برسانیم.. .


بازنشر از : مهر

گردشگری

حرمت الله رفیعی

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی