مهران محمدی امین

1401\05\26 17:58:22


رشد یک آسیب اجتماعی در جامعه ایرانی . قانون درباره همسرآزاری چه می‌گوید؟

همسر آزاری از آسیب های اجتماعی پنهان است که معمولا در محیط بسته خانه اتفاق می افتد و اگر تحمل همسر بنا بر عادت زیاد هم باشد سبب عدم اطمینان و از هم گسیختگی کانون خانواده می شود.

قانون در برابر این پدیده سکوت نکرده و راهکارهایی ارائه داده است.

راهکارهایی که شاید توجه به آن بتواند بحران همسرآزاری و همسرکُشی را مهار کند.

آلبومی از متن‌نوشت‌های مرتبط با این موضوع را در ادامه ببینید و اگر تجربه‌ای دراین‌باره دارید، در بخش کامنت‌ها آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

IMG_20220813_161723_373

IMG_20220813_161725_202

IMG_20220813_161727_951

IMG_20220813_161729_725

IMG_20220813_161732_105

IMG_20220813_161733_688

 

. .


بازنشر از : منبع: خبر فوری