1402\03\02 00:41:37


رشیدی کوچی: اگر از صنعت خودروسازی دفاع کنیم مردم را علیه نظام می کنیم . میرسلیم: به چه حقی به خودروسازانِ کشور توهین می‌کنید و می‌گویید که لگن تولید می‌کنند؟

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس گفت: ۴۰ سال است با این ادبیات حق مردم در صنعت خودرو را پایمال می‌کنیم. من مدافع نظام و مردم هستم. سیاست‌هایی که آقای میرسلیم می‌گویند نتیجه‌ای جز نارضایتی شدید برای مردم ندارد. عملا مردم را داریم علیه نظام هدایت می‌کنیم.

 


بازنشر از : منبع: خبرگزاری

جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس گفت: ۴۰ سال است با این ادبیات حق مردم در صنعت خودرو را پایمال می‌کنیم. من مدافع نظام و مردم هستم. سیاست‌هایی که آقای میرسلیم می‌گویند نتیجه‌ای جز نارضایتی شدید برای مردم ندارد. عملا مردم را داریم علیه نظام هدایت می‌کنیم.