مهران محمدی امین

1401\06\16 18:35:08


زائران اربعین به سمت مرز خسروی نروند

رئیس ستاد مرکزی اربعین از مسدود شدن مرز خسروی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خبر داد: به علت عدم آمادگی از سمت طرف عراقی زائران اربعین تا اطلاع بعدی به مرز خسروی مراجعه نکنند.

از زائران تقاضا می شود، از مراجعه به مرز خسروی به منظور سفر به عراق تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

 

.

.


بازنشر از : منبع: خبرگزاری