مهران محمدی امین

1401\05\27 12:38:07


زباله‌های عفونی در تهران تفکیک نشده‌اند

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت: پس از شیوع کرونا زباله های عفونی از زباله های تر و خشک تفکیک نشدند.

سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش شهرداری در جمع‌آوری و امحاء پسماندهای عفونی و بیمارستانی گفت: شهرداری وظیفه‌ای برای جمع‌آوری پسماند ندارد و به عنوان یک نهاد اجرایی مسئولیت بخشی از کار را تحت عنوان پیمانکار به عهده گرفته است.

وی با بیان این‌که تمامی مراکز و اماکن بهداشتی درمانی باید به دستگاه‌های زباله‌سوز مجهز باشند ادامه داد: اما تاکنون این اتفاق برای تمامی مراکز بهداشتی و درمانی و مطب‌ها اتفاق نیفتاده است از این رو آنها موظف هستند جهت جمع‌آوری پسماند عفونی و امحاء آن با سازمان پسماند شهرداری به عنوان پیمانکار قرارداد ببندند و هزینه آن را پرداخت کنند. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه مشکل عدم پرداخت هزینه جمع‌آوری پسماندهای عفونی و بیمارستانی با مراکز ذیل وزارت بهداشت است گفت: متأسفانه در دوسال گذشته پس از شیوع کرونا با مشکل عدم تفکیک زباله‌های عفونی از زباله‌های تر و خشک مواجه شدیم که این موضوع آسیب‌های متعددی به همراه دارد. نجفی با اشاره به اینکه شورای شهر تهران جایگاه مدیریت شهری و سیاستگذاری را دارد عنوان کرد: شهرداری باید موضوع تفکیک زباله‌های تر و خشک از پسماندهای عفونی را تعیین تکلیف کرده و در این خصوص به طور جد پیگیر باشد و اقدامات لازم و اساسی را انجام دهد..

.


بازنشر از : مهر

شورای شهر تهران

شورای شهر

سوده نجفی