مهران محمدی امین

1401\05\27 12:38:06


ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن جدید بررسی شد

گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن جدید در دومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران به ریاست شهردار تهران مورد بررسی قرار گرفت.

دومین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران به ریاست علیرضا زاکانی و نمایندگان دستگاه‌های مسئول در این حوزه صبح امروز پنجشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۱ در محل ساختمان شهرداری تهران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی درباره آخرین وضعیت مصوبات جلسه پیشین قرارگاه ایمنی کالبدی شهر تهران ارائه شد. نامه‌نگاری با سایر نهادها درباره مشکلات و معضلات موجود با هماهنگی کمیته حقوقی و قضائی دبیرخانه قرارگاه (سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران) و فرایند تدوین برنامه (تدوین برنامه مخاطره محور و تدوین برنامه کمیته‌ها) از جمله مصوبات اولین جلسه قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران بود که گزارش اقدام‌های انجام شده در حوزه‌های مختلف ارائه شد. وضعیت آماری اقدامات احصاء شده در قرارگاه، موضوعات بسیار مخاطره‌آمیز درون شهرداری، گزارش ساخت و سازهای غیرمجاز و ناایمن جدید، لزوم تعیین و تکلیف ابنیه ناایمن شهر تهران و طراحی و اجرایی مستمر انواع تمرین و آموزش‌های لازم از دیگر موضوعات مطرح شده در قرارگاه ایمنی کالبدی کلانشهر تهران بود.

پس از ارائه گزارش‌های مربوطه، علیرضا زاکانی شهردار تهران پیرامون موضوعات مطرح شده دستوراتی جهت تسریع و تسهیل امور صادر کرد.. .


بازنشر از : مهر

علیرضا زاکانی

شهرداری تهران

ساختمان‌های ناایمن