1401\05\29 13:53:06


سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد

درحکمی از سوی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد.

علی سلاجقه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حکم انتصاب خود خطاب به ایرج حشمتی گفته است: امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاکدستی و فساد ستیزی، قانون مداری، مفاد عهدنامه مدیران دولت، و تعامل با سایر همکاران در تحقق اهداف سازمان مجدانه بکوشید. گفتنی است، ایرج حشمتی مدیر کلی حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مدیر کلی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان را در کارنامه کاری خود دارد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     علی سلاجقه     سازمان محیط زیست     حکم انتصاب