مهران محمدی امین

1401\06\30 20:31:41


سه ویژگی مهم یک همسر آزارگر را بشناسید

معمولا افرد آزارگر یک سری ویژگی های مشترک دارند که شاید در ابتدا تصور کنید به دلیل عدم شناخت کافی یا مهارت های رفتاری شماست که با چنین رفتارهایی روبرو شده اید ولی با شناخت آن ها می توانید متوجه شوید که اشکال از رفتار شما نیست و فقط در دام یک فرد آزارگر گرفتار شده اید.

با ویژگی های همسر آزارگر آشنا شوید‌.

IMG_20220911_014610_548

IMG_20220911_014623_563

IMG_20220911_014639_735

 

.

.


بازنشر از : منبع: خبر فوری