1401\07\22 11:32:37


سینماگران حوزه کودک نیازمند ایده هستند. شما به ما بگویید کودک تراز انقلاب اسلامی یعنی چه

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی گفت: اگر نشسته‌اید تا سینما به تنهایی بتواند فیلمی فاخر برای کودک بسازد، زهی خیال باطل.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اندیشی فعالان تعلیم و تربیت برای ارتقای سینمای کودک عصر روز پنجشنبه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد. سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در این هم اندیشی با بیان اینکه تولیدات سینمای کودک و نوجوان در ایده و محتوا دچار ضعف است گفت: روحانیت و مسئولان تعلیم و تربیت کشور به ما می‌گویند کودک تراز انقلاب اسلامی را نشان دهید اما نمی‌گویند کودک تراز انقلاب اسلامی دقیقاً یعنی چه. بارها سوال کردیم برای آموزش به کودک و نوجوان دقیقاً چه چیزی می‌خواهید. اما مشخص نیست باید چه چیزی را در تولیدات سینمایی به کودک آموزش دهیم. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: این فاصله بین فعالان تعلیم و تربیت و تولید کنندگان سینمای کودک و نوجوان موجب شده است این سینما همچون یک بلم روی آب باشد. سینماگران ما بیشتر تکنسین سینما هستند. می‌دانند از طریق فرم‌های جهانی فیلم بسازند اما اینکه چه چیزی را باید روی پرده از کودک نشان دهیم، موضوعی است که باید فعالان تعلیم و تربیت به ما بگویند. وی با اشاره تولیدات بسیار اندک ارزشمند در سینمای کودک و نوجوان گفت: اگر قرار است پنج فیلم را در بنیاد سینمایی فارابی بسازم چه چیزی اولویت است و باید چه چیزی را بسازیم. آن قدر در حوزه کودک و نوجوان با چالش مواجه هستیم که دیگر وقت برای اتلاف نداریم. همان گونه هم که فعالان تعلیم و تربیت اشاره کردند متأسفانه تاکنون هم تولیدات ما در حوزه کودک و نوجوان کیفیت چندانی ندارند. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با اشاره به نشست اخیر خود با سینماگران حوزه کودک گفت: خانم برومند چندی پیش به ما گفتند من دیگر کودک نسل امروز را نمی‌شناسم. کودک امروز در نسل جدید دیگر زی زی گولو را نمی‌شناسند. او درگیر فضای مجازی است و دیگر با زبان کودک بیست سال پیش ارتباط برقرار نمی‌کند. جوادی با بیان اینکه اگر نشستید سینما به تنهایی بتواند فیلمی فاخر برای کودک بسازد، زهی خیال باطل. گفت: من فیلم نامه‌ها را می‌بینم که چه قدر از کودک امروز دور است. غالباً نویسنده‌ها از بالا به دنیای کودک نگاه می‌کنند. مرد چهل یا پنجاه ساله‌ای هیچ درکی از کودک امروز ندارد. من از فعالان تعلیم و تربیت می‌خواهم از هر طریقی به ما کمک کنند که چه چیزی را چه گونه به کودک بگوییم. ما تدارکاتچی خوبی هستیم. پشتیبانی تولیدات سینمای کودک و نوجوان با ما. شما به ما ایده و محتوا بدهید. مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: سینماگران هم در حال حاضر مایل نیستند در سینمای کودک وارد شوند زیرا نمی‌خواهند روی اسب شکست خورده شرط بندی کنند در حالی که همین جمع شما فعالان تعلیم و تربیت هم می‌توانید در اکران به فروش تولیدات کمک کنید. سینمای تعاملی، لزوم استفاده از ایده و داستان‌های فعالان تعلیم و تربیت، استفاده از قوه تخیل و دوری از سینمای رئالیستی پس از انقلاب در سینمای کودک، کمبود انیمیشن در آثار تولیدی، عدم وجود روانشناس کودک برای ساخت تولیدات رسانه‌ای از جمله مسائلی بود که فعالان تعلیم و تربیت در این هم اندیشی به آن پرداختند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سیدمهدی جوادی     بنیاد سینمایی فارابی     سینمای کودک و نوجوان