عوارض ساختمانی در بافت فرسوده جنوب شهر کاهش می‌یابد مهدی بابایی شهرداری تهران ساختمان ناایمن طرح یک فوریت طرح کاه

1402\02\31 15:48:07


عوارض ساختمانی در بافت فرسوده جنوب شهر کاهش می‌یابد

طرح یک فوریت طرح کاهش عوارض ساختمانی در مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت طرح کاهش عوارض ساختمانی در بافت فرسوده با بیان اینکه شهر ما به شدت به بازسازی به ویژه در مناطق بافت فرسوده نیاز دارد، اظهار کرد: به نفع شهر است که این تلاش در بافت فرسوده انجام شود.

وی با اعلام اینکه فرصتی پیش نیامد که برای بافت فرسوده قانونی وضع شود، تصریح کرد: بحث این است که بافت فرسوده جنوب خیابان انقلاب و آزادی از ۵۰ درصد به صفر برسد؛ قیمت‌های بافت فرسوده در شمال شهر گران است اما در مناطق جنوب شهر، بافت فرسوده مشکل دارد.

طرح یک فوریت طرح کاهش عوارض ساختمانی در مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.


بازنشر از : مهر

مهدی بابایی

شهرداری تهران

ساختمان ناایمن

طرح یک فوریت طرح کاهش عوارض ساختمانی در مناطق بافت فرسوده جنوب شهر تهران در یکصد و چهل و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.


تعمیر پکیج دیواری