مهران محمدی امین

1402\11\07 08:20:08


قرائتی: «به من چه کوه هیمالیا چند متره؟ ننم رفته بالاش یا بابام؟!» ویدئو

قسمتی از سخنرانی محسن قرائتی در خصوص متون درسی آموزش و پرورش بحث‌برانگیز شده است.

او در بخشی از این سخنرانی می‌گوید: «کی گفته هر چیزی را که بدانیم بهتر است».

قرائتی همچنین ضمن انتقاد درباره دروس دانش‌آموزان گفت:  به من چه کوه هیمالیا چند متره؟ ننم رفته بالاش یا بابام؟!

 

.

.


بازنشر از : منبع: انتخاب