مهران محمدی امین

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشتغال زنان اشتغال قرارگاه مهارت افزایی و اشتغال زنان خانه‌دار با هدف بالندگی و ت

1401\06\07 18:41:58


قرارگاه مهارت افزایی و اشتغال زنان خانه‌دار تشکیل شد

قرارگاه مهارت افزایی و اشتغال زنان خانه‌دار با هدف بالندگی و تعالی زنان خانه دار و توسعه مشاغل خانواده محور تشکیل شد.

نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده در نشست «قرارگاه مهارت‌افزایی و اشتغال زنان خانه‌دار»، با بیان اهمیت تعالی و بالندگی زنان به ویژه زنان خانه‌دار، گفت: نقش زنان در خانواده و اجتماع، محوری است و زنان خانه‌دار به عنوان کنشگران فعال که بیشترین حضور کمی را در کنار اعضای خانواده دارند می‌توانند در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی به عنوان مدیران مصرف خانوار و مشخصاً با مهارت آموزی و گرایش به سمت ایجاد و تقویت مشاغل خانگی، نقش مؤثری را در رونق تولید و توسعه مشاغل خانواده محور و بومی داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر با جمعیت قابل توجه ورودی زنان سرپرست خانوار نیازمند حمایت مواجه هستیم هستیم که عمدتاً خانه دار، غیر شاغل با امکانات حداقلی هستند و طبیعتاً بخشی از مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم را در طول زندگی مشترک فرا نگرفته و نیازمند کمک هستند. بختیار خلج ادامه داد: بالندگی و توانمندی زنان خانه دار از جمله در حوزه مهارت آموزی و تقویت مشاغل خانگی می‌تواند گامی مؤثرتر و اقدامی پیشگیرانه بر ورودی دستگاه‌های حمایتی نیز باشد به ویژه که مکان مشاغل در منزل، هزینه پایین، حضور مادر در کنار فرزندان و تشویق و ایجاد بستر اشتغال سایر اعضای خانواده از ویژگی‌های مهم این گروه مشاغل است. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور زنان و خانواده با بیان این که بیشترین ورودی دستگاه‌های حمایتی زنان غیر شاغل هستند و ۸۰ درصد متقاضیان مشاغل خانگی را زنان تشکیل می‌دهند، گفت: تحقق ایجاد اشتغال پایدار با تاکید بر مشاغل بومی و خانگی گام محکمی در جهت مردمی‌سازی اقتصاد ایران است.

بختیار خلج با اشاره به اهمیت هم افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در این راستا از تشکیل قرارگاه با هدف ایجاد هم افزایی و برنامه ریزی منسجم خبر داد و تاکید کرد: ظرفیت همگرایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با بسیج امکانات و کمک سایر سازمان‌های متولی در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد.. .


بازنشر از : مهر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اشتغال زنان

اشتغال